De provincie Gelderland stelt ruim € 10 miljoen beschikbaar voor het fonds ‘Gelderland voor innovaties’. Het doel van dit fonds is het bevorderen van investeringen in groei en innovatie van mkb-ondernemingen in Gelderland. De Participatiemaatschappij Oost Nederland zal het beheer van het fonds op zich nemen.

Een innovatiekrediet uit het fonds bedraagt maximaal 50% van de kosten van een project met een maximum van € 75.000. De kredieten zijn beschikbaar voor bedrijven in de sectoren food, health, energie- en milieutechnologie, logistiek, creatief, vrijetijdseconomie en maakindustrie. Met de innovatiekredieten kunnen startende en mkb-bedrijven projecten financieren waarbij nieuwe producten worden ontwikkeld.

De kredieten zijn bedoeld voor een vroege fase van innovatie, waarin projecten een goede kans hebben dat ze op de markt kunnen komen maar waarvoor particulieren en publieke investeerders (nog) onvoldoende bereid zijn te investeren.

Vanuit het nieuwe fonds zullen minimaal 142 innovatiekredieten worden verstrekt voor de ondersteuning van circa 100 startende ondernemingen en ruim 40 mkb-bedrijven.

Zie hier voor meer informatie: