Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt de komende vier jaar 55 miljoen euro beschikbaar voor MKB’ers die willen investeren in ontwikkelingslanden.

In totaal verhoogt het kabinet de subsidiepot voor bedrijfsinvesteringen in ontwikkelingslanden van 600 miljoen euro naar 900 miljoen euro. De regelingen, waaronder het nieuwe Fonds Opkomende Markten zoals de MKB-subsidie gedoopt is, moet bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de landen, stelt staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken. Volgens de CDA’er is het bedrijfsleven ‘een van de onmisbare partners in ontwikkelingssamenwerking.’

Naast het nieuwe investeringsfonds wordt ook de regeling Ontwikkelingsrelevante infrastructuurontwikkeling (Orio) aangepast, zodat er meer aandacht is voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook start Knapen een pilot met vouchers voor het MKBom het bedrijfsleven te stimuleren meer maatschappelijk verantwoord te ondernemen in ontwikkelingslanden.

Knapen maakt de plannen woensdag bekend tijdens de conferentie Ontwikkelingssamenwerking in bedrijf die de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie samen met VNO-NCW hebben georganiseerd. Volgens het kabinet heeft de overheid is het bedrijfsleven nodig bij het oplossen van problemen als voedselschaarste en financiële stabiliteit.

Bron: SConline