Vanaf 22 mei tot 1 juli 2013 kunnen MKB-ondernemers subsidieaanvragen indienen voor innovatieve activiteiten binnen deTopsectoren Chemie en Energie en voor het gezamenlijk thema biobased economy. Dit loopt via de MKB-innovatiestimuleringsregeling (MIT-regeling) van het ministerie van Economische Zaken.

MIT regeling tweede ronde
Financiële ondersteuning voor Nederlandse innovatie. MKB-ondernemers spelen een belangrijke rol bij innovatie en het versterken van de economie. Via de MIT-regeling biedt het ministerie van Economische Zaken deze ondernemers de mogelijkheid financiële ondersteuning te ontvangen voor deze activiteiten. De activiteiten kunnen worden uitgevoerd via diverse instrumenten:

Technische haalbaarheidsstudies
– R&D samenwerkingsprojecten
– Kennisvouchers, t.b.v. chemie.
– Ondersteuning voor het inlenen van hooggekwalificeerd personeel, t.b.v. Biobased en Chemie.
– Netwerkactiviteiten

Kiezen voor één instrument binnen één topsector
Bij inschrijving op de MIT-regeling kunt u kiezen uit één van de bovenstaande instrumenten. Met uitzondering van de netwerkactiviteiten, deze aanvragen lopen via de Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI’s). Voor alle onderdelen van de MIT-regeling geldt dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst (first come, first serve) worden afgehandeld, totdat het beschikbare budget is uitgeput.

Via de gezamenlijke MIT-regeling Chemie en Energie, waar ook Biobased economy onder valt, wordt €6 miljoen euro ter beschikking gesteld aan het MKB.

Zie [link naar publicatie] voor de mogelijkheden, voorwaarden en inschrijving.