Er is een digitale transformatie gaande in de samenleving en economie, onder andere als gevolg van AI. Mkb’ers hebben vaak niet voldoende actuele kennis en kunde op het gebied van AI in huis om de mogelijkheden ervan te benutten. Daarbij komt dat AI zelf ook nog sterk in ontwikkeling is.

De tender MIT R&D-samenwerkingsprojecten op het thema AI ondersteunt deze ontwikkeling en draagt bij aan een sterke kennis- en innovatiebasis op het gebied van AI voor het mkb.

Werkt u met andere mkb’ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen en wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van de digitale sleuteltechnologie Artificiële Intelligentie (AI)?

U kunt dan een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject op het thema AI.

Budget
Het totaal beschikbare budget is € 2,9 miljoen.

Voorwaarden
U kunt voor het thema AI subsidie aanvragen voor een klein of een groot samenwerkingsproject. De algemene voorwaarden zijn gelijk aan de generieke voorwaarden MIT R&D samenwerkingsprojecten.

Thema AI
AI verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en – met een zekere mate van zelfstandigheid – actie te ondernemen om specifieke doelen te bereiken.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, draagt het project bij aan de generieke ontwikkeling van AI door de inzet van ‘machine learning’ waaronder ‘supervised learning’ (gesuperviseerd leren), ‘unsupervised learning’ (ongesuperviseerd leren) en ‘reinforcement learning’ (bekrachtigingsleren).

Het project biedt verder een aantoonbaar nieuwe oplossing voor één of meerdere toepassingsgebieden van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). De NL AIC is een samenwerkingsverband dat gericht is op het ontwikkelen van kennis en innovatie over AI.

Criteria

Subsidieverstrekker RVO beoordeelt en rangschikt aanvragen aan de hand van de volgende criteria:

  • technologische vernieuwing of wezenlijk nieuwe toepassingen van een bestaand product, proces of dienst
  • creatie van meer economische waarde voor de deelnemers in het MIT R&D-samenwerkingsverband of de Nederlandse economie
  • kwaliteit van de R&D-samenwerking, wat moet blijken uit de mate van complementariteit, de capaciteiten van de deelnemers en de kwaliteit van de projectorganisatie
  • realisatie van meer positieve impact binnen één of meer van de programma’s opgenomen in de bijlage bij de MIT-regeling (activiteiten moeten passen binnen het thema AI van de hierin genoemde digitale sleuteltechnologie, maar het project mag zeker ook impact hebben op één van de andere missies).

Aanvragen
U kunt MIT R&D-samenwerkingsprojecten AI aanvragen vanaf 15 maart 2022, 9:00 uur tot en met 10 mei 2022, 17:00 uur.

Link:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mit-regeling/aanvragen/mit-rd-samenwerkingsprojecten-artificiele-intelligentie-ai