Het MestInvesteringFonds heeft onlangs het derde project voor de ondersteuning van mestverwerking afgerond.

Kumac heeft van het fonds een bijdrage ontvangen voor een nieuwe installatie. Er wordt geïnvesteerd in een technologie om met behulp van infraroodpanelen de dikke fractie te hygiëniseren waarmee er een exporteerbare dikke fractie wordt gerealiseerd.

Het MestInvesteringsFonds is een samenwerking van 22 voerbedrijven, die door het verlenen van een achtergestelde lening de ontwikkeling van voldoende mestverwerkingscapaciteit wil ondersteunen. Het fonds heeft inmiddels ruim 80 aanvragen ontvangen en verwacht dat in 2014 nog meer projecten tot afronding zullen komen.

Over het fonds
Het doel van het MestInvesteringsFonds is het ondersteunen of mogelijk maken van de financiering van kansrijke mestverwerkingsinitiatieven.

In aanmerking voor ondersteuning komt iedereen die initiatieven op het gebied van mestverwerking in praktijk wil brengen, zoals veehouders, loonbedrijven, investeerders en technologiebedrijven. De ondersteuning heeft de vorm van een achtergestelde lening van maximaal 30% van de financiering.

Voor meer informatie zie hier.