modal-shiftacties: acties waarbij goederen die voorheen over de weg werden vervoerd, worden verlegd naar de korte vaart, het spoorvervoer, de binnenvaart of een combinatie van deze vervoerswijzen;
katalysatoracties: innovatieve acties om belangrijke structurele belemmeringen op de goederenvervoersmarkt weg te nemen;
snelwegen op zee-acties: innovatieve acties waarbij goederen die voorheen over de weg werden vervoerd, worden verlegd naar de korte vaart of een combinatie van korte vaart met andere vervoerswijzen;
verkeersvermijdingsacties: innovatieve acties waarbij het vervoer wordt geïntegreerd in de productielogistiek om bijtijds goederenvervoer over de weg te vermijden;
gemeenschappelijke leeracties: acties die tot doel hebben de samenwerking te verbeteren om werkmethoden en procedures in de goederenvervoersketen structureel te optimaliseren.

Acties moeten zich uitstrekken over het grondgebied van ten minste twee EU-lidstaten of ten minste één EU-lidstaat en een nabijgelegen derde land (dat aan de EU grenst).
De maximale ondersteuning varieert van 35% voor modal shift-, katalysator-, snelwegen op zee-, en verkeersvermijdingsacties tot 50% voor gemeenschappelijke leeracties.
Aanvragen kunnen tot en met 16 januari 201

2 worden ingediend door (consortia van) ondernemingen gevestigd in EU-lidstaten of nabijgelegen derde landen.