Voor het Private sector investeringsprogramma (PSI) zijn de beleidsregels en het subsidieplafond voor 2014 gepubliceerd. Er is een budget van € 37 miljoen beschikbaar.

Het PSI stimuleert duurzame economische ontwikkeling door middel van het bevorderen van significant vernieuwende investeringen in de private sector in ontwikkelingslanden. Het PSI valt uiteen in twee deelprogramma’s: PSI Regulier en PSI Plus.

PSI Regulier heeft betrekking op investeringen in de volgende 49 ontwikkelingslanden: Albanië, Algerije, Angola, Armenië, Bangladesh, Benin, Bolivia, Bosnië-Herzegovina, Burkina Faso, Cambodja, Colombia, Djibouti, Egypte, Ethiopië, Filippijnen, Gambia, Georgië, Ghana, Indonesië, Jordanië, Kaapverdië, Kenia, Kosovo, Laos, Macedonië, Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Moldavië, Mongolië, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Peru, Rwanda, Senegal, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Tanzania, Thailand, Tunesië, Uganda, Vietnam, Zambia en Zuid-Afrika.

PSI Plus richt zich op investeringen in Afghanistan, Burundi, Democratische Republiek Congo, Guatemala, Irak, Jemen, Pakistan, Palestijnse Gebieden, Sierra Leone en Zuid-Sudan.

Subsidiabele projecten
Subsidiabel zijn investeringsprojecten die worden uitgevoerd door een Nederlandse (of buitenlandse) onderneming in samenwerking met een lokale onderneming in één van de ontwikkelingslanden waarvoor het PSI is opengesteld. Het PSI subsidieert het project, dat bestaat uit zowel hardware (zoals machines) als technische assistentie (zoals training, projectmanagement). Het project is significant vernieuwend voor het betreffende land. Het innovatieve karakter dient ten minste het type product of dienst, de productiemethode of de dienstverleningswijze te betreffen.

De ondersteuning bestaat uit een bijdrage in de kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project. Voor PSI Regulier is de bijdrage 50% van de subsidiabele kosten, met een maximumbijdrage van € 750.000. Voor PSI Plus is de bijdrage 60% van de subsidiabele kosten, met een maximumbijdrage van € 900.000.

Aanvraagperiode
Voor beide deelprogramma’s geldt hetzelfde gezamenlijke subsidieplafond. Aanvragen kunnen tot en met 10 maart 2014 (15.00 uur) worden ingediend.

Voor PSI Regulier en PSI Plus gezamenlijk kunnen verplichtingen worden aangegaan tot een maximum van € 30 miljoen. Voor PSI in de Arabische regio (Algerije, Egypte, Irak, Jemen, Jordanië, Marokko, de Palestijnse gebieden en Tunesië) kunnen verplichtingen worden aangegaan tot een maximum van € 7 miljoen.