imageDe Europese Commissie heeft 2 nieuwe oproepen gepubliceerd voor KP7- Specifiek programma Mensen.

De eerste oproep (met identificatiecode FP7-PEOPLE-2012-COFUND) heeft betrekking op de medefinanciering van regionale, nationale en internationale programma’s. De oproep staat open voor overheden, onderzoeksorganisaties en internationale organisaties die verantwoordelijk zijn voor de financiering en het beheer van beurzenprogramma’s. De te verkrijgen ondersteuning bedraagt 40% van de kosten en maximaal € 10 miljoen per aanvrager. Het te verdelen budget is € 110 miljoen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 15 februari 2012.

De tweede oproep (met identificatiecode FP7-PEOPLE-2012-IAPP) is gericht op trajecten en partnerschappen tussen de industrie en de academische wereld. In aanmerking voor ondersteuning komen samenwerkingsprogramma’s tussen ten minste één onderzoeksorganisatie en ten minste één commercieel bedrijf uit minimaal twee verschillende landen. De ondersteuning kan oplopen tot 100% van de kosten. In totaal is € 80 miljoen te verdelen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 19 april 2012.

Marie Curie
Het Specifiek programma Mensen heeft tot doel het menselijk potentieel in onderzoek en technologie in Europa kwantitatief en kwalitatief te versterken, door mensen te stimuleren het beroep van onderzoeker te kiezen, Europese onderzoekers aan te moedigen in Europa te blijven, onderzoekers uit de hele wereld naar Europa te halen en Europa aantrekkelijker te maken voor de beste onderzoekers. Aan de acties van het programma is de naam van Marie Curie verbonden.