Nederlandse organisaties hebben tijdens de eerste vier jaar (2007-2010) van het Zevende Kaderprogramma (KP7) in totaal € 1,6 miljard ontvangen. Hiervan is zo’n € 900 miljoen gegaan naar toegepast onderzoek dat direct aansluit bij de aandachtsgebieden van de Nederlandse topsectoren. Dat blijkt uit de uitgave ‘Nederlandse topsectoren in KP7’ van AgentschapNL.

De publicatie geeft de topsectoren inzicht in hoe ze hebben gepresteerd ten opzichte van de rest van Europa. Per sector is te zien met welke landen Nederlandse bedrijven en instellingen uit de negen topsectoren het meest hebben samengewerkt, wie de grote spelers zijn en hoeveel financiering ze hebben ontvangen.

Nederland staat voor iedere topsector minimaal in de top zes van landen die de hoogste EU-bijdrage hebben verworven. Voor de topsectoren Agrofood, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Life Sciences & Health is dat zelfs de vierde plaats. Daarbij hebben Nederlandse organisaties KP7 efficiënt ingezet. Het slagingspercentage behoort tot de allerhoogste in Europa.
11-10-2011: Ministerie van ELI