Twentse mkb’ers kunnen vanaf 5 november 2013 een beroep doen op de regeling Kennisvouchers en innovatiekredieten voor Twentse mkb-bedrijven (KIT).
Het doel van de nieuwe regeling is Twentse mkb-bedrijven te ondersteunen bij het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of processen in de sectoren duurzaamheid, veiligheid of zorg.
Het budget voor de regeling bedraagt € 5 miljoen voor de periode tot en met 2017. Het geld is afkomstig uit het Twentse fonds Innovatie in Gemeenten van Regio Twente (zie ook ons bericht van 9 juli 2013: “Nieuw fonds voor steun aan innovatieve mkb-bedrijven Twente”).

De kennisvouchers zijn bestemd voor mkb’ers met niet meer dan 50 medewerkers, om hen te helpen om vanuit bestaande activiteiten nieuwe innovaties tot stand te brengen. De vouchers kunnen zowel ingewisseld worden bij kennisinstellingen als bij bedrijven die ondersteuning bieden aan innovatie door mkb’ers. De vraag van de ondernemer is hierbij leidend. De voucher vergoedt maximaal 50% van de kosten van een kennisvraag tot een maximumbedrag van € 5000 (inclusief btw).
De innovatiekredieten zijn bestemd voor mkb’ers met niet meer dan 249 medewerkers, ter financiering van innovatieve projecten die leiden tot nieuwe producten, diensten of processen die snel in de markt kunnen worden gezet. Het krediet bedraagt maximaal € 150.000.

Ondernemers die geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen met Kennispark Twente. Vanuit Kennispark Twente wordt de ondernemer ondersteund bij het verder uitwerken van de aanvraag. Aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie.

Zie hier voor meer informatie ook: