Bent u eigenaar van een visservaartuig dat 5 jaar of ouder is? Staat u ingeschreven in het visserijregister? Wilt u overstappen op meer duurzame vistechnieken? U kunt subsidie krijgen als u investeert in het omschakelen van de visserij met de boomkor naar visserij met een hydrorig of sumwing. Ook kunt u subsidie krijgen als u investeert in jig-installaties of in de uitrusting voor de krabbenvisserij.

Waarom subsidie
Modernisering is nodig om ook op langere termijn perspectief te houden voor uw onderneming. Er zijn belangrijke motieven om over te stappen op meer duurzame vistechnieken. Zo zijn deze vistechnieken efficiënter en veel selectiever bij het vangen van de vissoort. De Staatssecretaris heeft daarom besloten om subsidie te geven voor meer duurzame vistechnieken. Dit als alternatief voor de traditionele boomkorvisserij.

Waarvoor subsidie
Deze subsidie is bedoeld voor het moderniseren van vissersvaartuigen door over te stappen op meer duurzame vistechnieken. U kunt alleen subsidie krijgen voor de hydrorig, de sumwing, jig-installaties of voor de uitrusting voor de krabbenvisserij. Voor investeringen in de pulstechniek kunt u geen subsidie krijgen. Deze vistechniek is namelijk in Europa nog niet toegestaan.

De volgende voorwaarden gelden:
– Uw vissersvaartuig staat geregistreerd in het Nederlands Visserijregister
– Uw vissersvaartuig is op het moment van het aanvragen van de subsidie 5 jaar of ouder.
– U heeft vanaf 1 januari 2007 inclusief deze aanvraag niet meer dan twee keer subsidie uit het Europees Visserijfonds gekregen voor het vervangen van vistuig dat selectiever is in het vangen van de vissoort.
– U heeft vanaf 1 januari 2007 inclusief deze aanvraag niet meer financiële steun gekregen dan een kwart van de nieuwwaarde van het betreffende vissersvaartuig.
– De investering waarvoor u subsidie krijgt is binnen twaalf maanden na de datum van subsidieverlening afgerond.
– De investering leidt niet tot een vergroting van de vangstcapaciteit.

Hoeveel subsidie
In 2011 stelt het ministerie van EL&I € 2 miljoen beschikbaar voor de subsidie Investeringen in Duurzame Vistuigen. Een deel van het budget komt van het Europees Visserijfonds (EVF).

U kunt subsidie krijgen voor:
– investeringen in de omschakeling van de visserij met de boomkor naar visserij met de hydrorig of sumwing
– investeringen in jig-installaties
– investeringen in de uitrusting voor de krabbenvisserij

Het gaat om:
– de kosten voor het aanschaffen van de apparatuur
– alle werkzaamheden die nodig zijn om te installeren
– alle werkzaamheden die nodig zijn om het vissersvaartuig aan te passen.

Het gaat altijd om de kosten exclusief btw.

Hoeveel subsidie per aanvraag
– U krijgt maximaal 40% van de kosten vergoed die onder de subsidie vallen.
– U kunt maximaal  € 1 miljoen per aanvraag krijgen.

Wanneer aanvragen
U kunt deze subsidie aanvragen van 1 november 2011 tot en met 30 november 2011.

Rangschikking
Wij verdelen het budget op volgorde van ontvangst van de aanvragen. Wordt het budget overschreden, dan wordt er geloot onder alle aanvragen die binnen zijn gekomen op de dag van overschrijding. De uitslag van de loting bepaalt de volgorde van de afhandeling. Is het budget op, dan keuren wij geen aanvragen meer goed. Daarom is het belangrijk dat u uw aanvraag zo snel mogelijk en volledig opstuurt. Uw aanvraag komt in aanmerking voor behandeling vanaf het moment dat uw aanvraag volledig is. Het tijdstip van de dag waarop u uw aanvraag verstuurt is niet belangrijk.