MKB-ondernemingen in de Euregio Rijn-Waal kunnen subsidie krijgen voor innovatieve activiteiten. Deze worden gefinancierd vanuit het project “Kennis-alliantie Rijn-Waal 2020, dat voortkomt uit het Interreg IVA-programma Nederland-Duitsland. Het project biedt daarnaast coaching en ondersteuning door deskundigen, ondersteuning voor ‘innovation lab’-activiteiten zoals iGarage, business challenges e.d. en een grensoverschrijdend innovatief netwerk.

In aanmerking voor een bijdrage komen mkb-ondernemingen die binnen de Euregio Rijn-Waal zijn gevestigd of daar opgericht worden. Subsidie wordt uitsluitend toegekend voor op kennis gebaseerde innovatieve activiteiten in de volgende sectoren:
– life sciences / medisch / biotechnologie / zorgeconomie;
– energie- en milieutechnologie;
– logistiek;
– nano- en microtechnologie / materialen / hightech materialen;
– agro food business;
– creatieve sector.

De hoogte van de bijdrage is 70% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal € 70.000. Aanvragen kunnen via één van de projectpartners van het project Kennisalliantie Euregio Rijn-Waal 2020 tot en met 31 oktober 2014 worden ingediend bij de Euregio Rijn-Waal. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst en beoordeeld op de mate van innovativiteit, haalhaarheid, ondernemerskwaliteiten, commitment van de ondernemer in tijd en geld en mate van grensoverschrijdendheid.
Op 31 mei 2013 vindt de eerste beoordelingsronde plaats.