Innovatievouchers Agri & Food/Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

De topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hebben Stichting DLO, onderdeel van Wageningen UR, gevraagd een voucherprogramma voor MKB-ondernemers op te zetten. Via dit programma wordt capaciteit beschikbaar gesteld om kleine kennisvragen te beantwoorden en de overdracht van kennis te vergemakkelijken. Vanaf dinsdag 6 mei is DLO-capaciteit beschikbaar waarmee ongeveer 80 vouchers kunnen  worden uitgereikt.
Geïnteresseerde MKB-ondernemers kunnen hiervoor terecht bij de MKB-loketten van de topsectoren.
In het topsectorenbeleid is opgenomen dat de instellingen voor toegepast onderzoek hun kennis inzetten en toegankelijk maken voor het Nederlandse MKB. Bedrijven hebben op verschillende manieren toegang tot deze kennis; het voucherprogramma is een laagdrempelige aanvulling op het bestaande pakket aan kennisarrangementen. DLO heeft capaciteit beschikbaar gesteld voor circa 45 kennisvragen voor ondernemers in het domein van de Topsector Agri & Food en circa 35 in Tuinbouw & Uitgangsmaterialen worden beantwoord.

Indienen bij MKB-loket
Ondernemers kunnen zich met hun kennisvragen melden bij de Kamer van Koophandel, dat het MKB-loket voor de topsectoren verzorgt. De contactgegevens van het MKB-Loket van de Topsector Agri & Food zijn te vinden op www.tki-agrifood.nl/mkb-loket. Die van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn te vinden op www.topsectortu.nl/nl/bedrilvenloket. De adviseurs van KvK onderzoeken of de ondernemer in
aanmerking komt voor een DLO-innovatievoucher. Bij positief advies wordt de ondernemer in contact gebracht met de juiste experts van DLO, die de vraag gaan beantwoorden. De Groene Helpdesk van DLO
begeleidt dit proces.

Voorwaarden
De topsectoren stellen de volgende voorwaarden aan de ondernemer en zijn/haar kennisvraag:
•    Bedrijf is een MKB-ondernemer, dat actief is in het veld van de genoemde topsectoren
•    Minimaal 1 bedrijf vraagt om kennis
•    Elk bedrijf kan maximaal lx per jaar een voucher aanvragen
•    Meerdere bedrijven kunnen hun vouchers stapelen voor dezelfde vraag
•    De naam van het vragende bedrijf/bedrijven en de vraagstelling komen op een publieke website te staan
•    Alle voucherprojecten worden uitgevoerd onder Algemene Voorwaarden van Stichting DLO
•    Eigen bijdrage van het bedrijf/bedrijven is 50% cash te betalen aan Stichting DLO
•    De vouchers worden volgens het ‘first come first serve’ principe uitgezet
•    De vouchers hebben een omvang van minimaal € 2.500 tot maximaal € 7.500 euro (incl. BTW).

Met de eigen bijdrage van de ondernemer is de totale opdracht tussen de 5.000 en 15.000 euro (incl. BTW).

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kijk op het MKB-loket van Agri & Food en het Bedrijvenloket van Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Voor meer informatie zie ook hier