De provincie Overijssel heeft het Innovatiefonds Overijssel gelanceerd. Vanuit het fonds kunnen geldleningen tegen marktconforme rente worden verstrekt voor het ontwikkelen en vermarkten van nieuwe producten, diensten, processen of productmarktcombinaties uit de sectoren high tech systems & materials, kunststoffen & chemie of gezondheidszorg/life sciences. Ook stimuleert het fonds zogeheten crossovers die tot stand komen tussen de hiervoor genoemde sectoren en de sectoren agrofood, vrijetijdseconomie, energie en bouw.

Aanvragen voor een geldlening kunnen worden ingediend door:
– mkb-ondernemingen in de groeifase (de fase van omzet naar eerste winst) of de doorgroeifase (de fase van eerste winst naar uitbreiding activiteiten); en
– samenwerkingsverbanden (een verband van ondernemingen en kennisinstellingen, waar ten minste één mkb-onderneming in de groei- of doorgroeifase bij betrokken is).

De geldlening moet zijn bestemd voor het realiseren van een businesscase, hieronder wordt een document verstaan met de informatie die benodigd is om een gemotiveerde beslissing te nemen over de uitvoering van een voorgesteld plan met als doel nieuwe producten, diensten, processen of productmarktcombinaties te ontwikkelen en te vermarkten. Te ondersteunen businesscases moeten worden uitgevoerd in de provincie Overijssel én leiden tot behoud van of nieuw gecreëerde werkgelegenheid in Overijssel.

De subsidie bedraagt maximaal het financieringstekort met een minimum van € 100.000 en een maximum van € 1,5 miljoen per onderneming of kennisinstelling. Voor 2013 geldt een subsidieplafond van € 10 miljoen. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de provincie Overijssel en worden behandeld op volgorde van binnenkomst.