Ondernemers hebben het afgelopen jaar € 10 miljoen geleend uit het Innovatiefonds Overijssel. Daarmee konden de bedrijven innovaties ontwikkelen, zich economisch ontplooien, banen behouden en nieuwe banen creëren.

Vanwege het succes heeft de provincie Overijssel nu besloten om een aanvullend bedrag van € 7,5 miljoen beschikbaar te stellen. Het fonds, dat per 3 juli 2014 opnieuw open zal gaan voor aanvragen, bevat in totaal € 42 miljoen voor leningen en participaties.

Dertien bedrijven in Overijssel hebben gebruik gemaakt van de regeling. Zij konden zo blijven innoveren, hun concurrentiepositie (inter)nationaal versterken en nieuwe markten aanboren. Hiermee zijn 244 banen behouden en worden 134 nieuwe banen gecreëerd. Vooruitlopend op het definitieve fonds is daarom besloten om een tweede tranche van € 7,5 miljoen beschikbaar te stellen.

Over het fonds
Het Innovatiefonds Overijssel stimuleert het ontwikkelen en vermarkten van nieuwe producten, diensten, processen of productmarktcombinaties uit de sectoren high tech systems & materials, kunststoffen & chemie of gezondheidszorg/life sciences. Ook stimuleert het fonds zogeheten crossovers die tot stand komen tussen de hiervoor genoemde sectoren en de sectoren agrofood, vrijetijdseconomie, energie en bouw.

Vanuit het fonds kan alleen subsidie worden verstrekt in de vorm van een geldlening tegen marktconforme rente. Aanvragen kunnen worden ingediend door:

  • mkb-ondernemingen in de groeifase (de fase van omzet naar eerste winst) of de doorgroeifase (de fase van eerste winst naar uitbreiding activiteiten); of
  • samenwerkingsverbanden (een verband van ondernemingen en kennisinstellingen, waar ten minste één mkb-onderneming in de groei- of doorgroeifase bij betrokken is).

De lening moet zijn bestemd voor het realiseren van een businesscase, hieronder wordt een document verstaan met de informatie die benodigd is om een gemotiveerde beslissing te nemen over de uitvoering van een voorgesteld plan met als doel nieuwe producten, diensten, processen of productmarktcombinaties te ontwikkelen en te vermarkten. De lening bedraagt maximaal het financieringstekort met een minimum van € 100.000 en een maximum van € 1,5 miljoen per onderneming of kennisinstelling.

Informatie bij innovatieloketten
Ondernemers kunnen met hun vragen over de financiering van innovaties terecht bij één van de volgende innovatieloketten: Kennispoort (Zwolle), Kennispark (Enschede) en Stedendriehoek Innoveert (Apeldoorn). Aanvragen kunnen worden ingediend bij provincie Overijssel. De beoordeling van de aanvragen gebeurt in samenwerking met de Participatiemaatschappij Oost Nederland (PPMOOST).

Zie ook hier en hier voor informatie.