Nederland heeft tot nu toe ruim € 3 miljard ontvangen van de € 39,7 miljard die de Europese Commissie in het kader van Horizon 2020 heeft toegekend. Hiermee neemt Nederland de 6e plaats in van EU-lidstaten die de meeste middelen uit Horizon 2020 ontvangen.

Het programma Horizon 2020 biedt sinds 2014 financiële ondersteuning aan bedrijven of kennis- onderzoeksinstellingen die in internationaal verband bezig zijn met onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie.

De grootste categorieën waarover het bedrag van € 3 miljard is verdeeld zijn:

  • Nederlandse universiteiten en universitaire medische centra: in totaal ruim € 1,5 miljard (50,6%).
  • Nederlandse bedrijven: in totaal € 781 miljoen (25,8%)
  • Onderzoeksinstellingen: ruim € 535 miljoen (bijna 18%)

Nederland heeft groot aandeel in EU projecten

Nederlandse deelnemers krijgen gezamenlijk ongeveer € 750 miljoen per jaar aan ondersteuning uit Horizon 2020. De Europese Commissie heeft tot nu toe in totaal aan 21.276 projecten financiering toegekend. Nederland neemt deel aan 3.630 projecten. De gemiddelde slaagkans van Nederlandse deelnemers ligt met 16,4% boven het Europese gemiddelde van 12,5%.

MKB profiteert mee

Tot nu toe hebben 1.151 unieke Nederlandse bedrijven met succes deelgenomen aan Horizon 2020, waarvan 930 mkb-bedrijven. Van de € 781 miljoen die aan Nederlandse bedrijven is toegekend, gaat € 522 miljoen naar het mkb.

Voorbeeld Horizon 2020 MKB-instrument (SME fase 2)

VanderSat ontwikkelde een methode om bodemvocht nauwkeurig te meten met behulp van satellietdata. Dit wordt onder andere ingezet om oogsten en bosbranden te voorspellen. Bekijk de video over VanderSat wat Horizon 2020 voor hen betekende.

Voorbeeld Horizon 2020 European Research Council (ERC starting grant)

Met de prestigieuze ERC Starting Grant (€ 1,5 miljoen) onderzoekt Oscar Versolato bij het Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL) de fysica van speciale lichtbronnen, die de halfgeleiderindustrie gebruikt om toekomstige generaties chips te produceren voor computers, tablets en smartphones. Het doel van het project is om chips krachtiger en zuiniger te maken. ARCNL is een publiek-private samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en ASML.

Nog € 35 miljard beschikbaar in Horizon 2020

Van het totale Horizon 2020 budget is nog € 35 miljard beschikbaar voor subsidie-aanvragen in de komende 2 jaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ondersteunt Nederlandse deelnemers aan Horizon 2020. Hierdoor weten meer bedrijven en kennisinstellingen de weg naar Brussel beter te vinden en nam het aantal succesvolle Nederlandse deelnemers aan Horizon 2020 toe.

Bron: RVO