Horizon2020 is het kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Het nieuwe werkprogramma omvat de laatste 3 jaar van het programma, vanaf 2018 tot en met 2020. Onderdeel hiervan is een investering van 1 miljard euro voor kennis en innovatie in de landbouw, voedsel en plattelandsontwikkeling.

Sinds 2014 zijn agrarische onderzoeks- en innovatieprogramma’s uitgevoerd op basis van een ‘multi-actor’-aanpak, waar wetenschappers, boeren en andere belanghebbenden samenwerken om oplossingen te creëren voor problemen. Meer dan 60 multi-actor projecten zijn al in gebruik, waaronder 17 thematische netwerken. Het nieuwe werkprogramma verdubbelt de totale investering in Horizon2020 multi-actor projecten, waardoor ongeveer 1 miljard euro wordt verdeeld over 180 subsidies gedurende de 7 jaar van Horizon2020.

Duurzame landbouw en gezonder voedsel
Een bedrag van 753 miljoen euro is uitgetrokken voor een duurzamer gebruik van hulpbronnen en het produceren van betere kwaliteitsproducten, met name op het gebied van beter beheerde ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen.

Jongere, slimmere, groenere en circulaire landelijke gebieden
In totaal 263 miljoen euro is uitgetrokken voor het bevorderen van slimmere, jongere, groenere, meer circulaire en betere verbonden plattelandsgemeenschappen en waardeketens. De nadruk ligt op de digitale transformatie van de samenleving, óók voor plattelandsbewoners en gemeenschappen.

Zie hier voor meer informatie de site van de Europese Commissie.