Het Visserij Investeringsfonds Nederland (VIN) financiert projecten die bijdragen aan een duurzame(re) visserijsector in Nederland. Elke vorm van visserij komt hiervoor in de basis in aanmerking. Wel stelt het Operationeel Programma van het Europees Visserijfonds een aantal duidelijke kaders en voorwaarden.

Meer duurzaamheid door innovatie
De visserij in Nederland staat voor de uitdaging om door innovatie, beter en duurzamer te gaan werken. In de praktijk blijkt vooral het krijgen van een passende financiering hierbij een struikelblok. Het VIN biedt hierbij een alternatief: het financiert juist die projecten die bijdragen aan een duurzame(re) visserijsector. Het fonds is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken met ondersteuning van het Europees Visserijfonds.

Welke projecten komen in aanmerking voor een financiering?
Het Operationeel Programma Europees Visserijfonds 2007-2013 bepaalt de kaders waarbinnen projecten in aanmerking komen voor een financiering vanuit het VIN. In de bijlage vindt u de specifieke voorwaarden waaraan uw project dient te voldoen.

Kenmerken
•    minimale financiering: 10.000 euro
•    maximale financiering: 100.000 euro met een looptijd van maximaal drie jaar of 300.000 euro bij een looptijd van maximaal vijf jaar.
•    rentepercentage staat vast gedurende de gehele looptijd
•    lineaire aflossing

Voorwaarden
Alleen projecten die passen binnen de voorwaarden van het Operationeel Programma van het Europees Visserijfonds komen in aanmerking voor een financiering vanuit het VIN. De specifieke voorwaarden vindt u overzicht dat u hieronder kunt downloaden. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met ons.

Download de specifieke voorwaarden.

Belangrijk om te weten:
•    Het project waarvoor u een financiering aanvraagt mag op geen enkele andere wijze financiële steun ontvangen vanuit de Europese Unie. Een uitzondering geldt voor projecten waarvoor eerder steun vanuit het Europees Visserijfonds is verleend en waarbij de aan te vragen financiering is bedoeld om de overschrijding van de begrote projectkosten te financieren. RVO.nl moet uw wijzigingsvoorstel voor het project hebben goedgekeurd.
•    Het project waarvoor u een financiering aangevraagd mag geen verhoging van de visserijinspanning opleveren. De visserijinspanning is hierbij gedefinieerd als vangstcapaciteit maal het aantal vaardagen.
•    VIN screent uw aanvraag op volledigheid en compleetheid. Hierna sturen wij deze eerst door naar RVO.nl die uw aanvraag toetst op EU-conformiteit. Naast de toetsing op EU-conformiteit door RVO.nl beoordeelt VIN uw project op bedrijfseconomische haalbaarheid en realiseerbaarheid. Pas na een positief advies van RVO.nl en een positieve bedrijfseconomische beoordeling brengt VIN een offerte aan u uit.

Financiering aanvragen?
Om een financiering aan te vragen dient u het aanvraagformulier in te vullen en samen met de gevraagde bijlagen op te sturen naar het VIN. Dit aanvraagformulier kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar info@visserijfonds.nl onder vermelding van uw naam en contactgegevens.

Meer informatie?
Hebt u vragen over het Visserij Investeringsfonds Nederland of de mogelijkheden om een financiering aan te vragen? Neem dan contact op met de projectleider Willem Meijers op (06) 51 976 830 of stuur een e-mail naar info@visserijfonds.nl.