Het Europees Parlement is akkoord met Europees fonds Maritieme Zaken en Visserij

Dit nieuwe fonds zal lopen in de periode 2014-2020 en komt in de plaats van het Europese Visserijfonds en een aantal andere instrumenten. Voor de gehele looptijd is een budget van € 6,5 miljard beschikbaar.

Vanuit het fonds worden projecten gefinancierd waarmee het hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid (ook wel GVB) wordt uitgevoerd. Het fonds biedt nieuwe investerings- en financieringsmogelijkheden voor vissers, viskwekers en kustgemeenschappen om bij te dragen aan het verminderen van de impact van de visserij op het mariene milieu en het herstel van visbestanden.

Voor het eerst zal het fonds ook een impuls geven aan het geïntegreerd maritiem beleid door de coördinatie over de grenzen heen en tussen de sectoren onderling te vergemakkelijken. De financiering zal vooral gericht zijn op horizontale initiatieven die aan tal van sectoren ten goede komen, maar niet tot stand kunnen worden gebracht via één sectorgebaseerd beleid of één enkele lidstaat, zoals maritieme ruimtelijke ordening, geïntegreerde maritieme bewaking en mariene kennis.

Nu het parlement de verordening heeft goedgekeurd, wordt deze voorgelegd aan de ministers voor Visserij in de Raad. Als zij de verordening goedkeuren zal deze naar verwachting in juni 2014 in werking treden.

Zie hier voor meer informatie: