Food Valley reikt in opdracht van de provincie Gelderland innovatievouchers uit. De totale waarde van de vouchers bedraagt 200.000 euro.
De innovatievouchers zijn bedoeld voor agri, food en feed (gerelateerde) midden- en kleinbedrijven in Gelderland die willen innoveren. De vouchers mogen worden ingezet om kennis in te kopen voor bijvoorbeeld het verbeteren of realiseren van een product of proces. Het bedrijf stelt hiervoor een specifieke onderzoeksvraag op die ze graag beantwoord willen zien en dienen deze vraag in bij Food Valley om in aanmerking te komen voor een innovatievoucher. De vouchers kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor onderzoek, het huren van laboratoriumfaciliteiten of het inschakelen van innovatie- en/of subsidieadviseurs.
Gelders mkb kan een zogenaamde voucher van maximaal 10.000 euro aanvragen bij Food Valley en investeert zelf minimaal 50% van de totale kosten. Food Valley beoordeelt of de (onderzoeks)vraag in aanmerking komt voor een innovatievoucher (max 1 per jaar) en begeleidt het bedrijf, indien gewenst bij het vinden van de juiste kennisaanbieder.

Veelgestelde vragen

Komt mijn bedrijf voor een voucher in aanmerking?

De basisvoorwaarden:
  • agri, food of feed (gerelateerd) mkb (minder dan 250 werknemers) gevestigd in de provincie Gelderland
  • (onderzoeks)vraag is gericht op het realiseren of verbeteren van een (nieuw) product of proces
  • het bedrijf is bereid 50% van de totale kosten zelf te investeren
De vouchers zijn vooral bestemd voor bedrijven die geen eigen R&D afdeling hebben die toegerust is in het beantwoorden van de (onderzoeks)vraag en die weinig ervaring hebben met het innovatie­proces en dus zonder ondersteuning van derden dergelijke activiteiten niet zullen oppakken.
Om er voor te zorgen dat de juiste doelgroep wordt bereikt en geen stapeling van regelingen ontstaat, zijn de vouchers niet beschikbaar voor startende bedrijven die tegelijkertijd een beroep kunnen doen of hebben gedaan op Startlife, of Gelderland Valoriseert.
In hoeverre dien ik zelf te investeren?
Het bedrijf neemt minimaal 50% van de kosten van het totale bedrag voor zijn rekening. De kennisleverancier factureert maximaal 50% van de kosten aan Food Valley tot een maximum van € 10.000,- (incl. BTW) en minimaal 50% aan het bedrijf welke de (onderzoeks)vraag heeft gesteld.
Hoe gaat het in zijn werk?
  • Het Gelders bedrijf heeft een vraag gesteld gericht op een concrete innovatie waarop Food Valley heeft beoordeeld dat voor het beantwoorden van deze vraag een onderzoek nodig zal zijn.
  • Food Valley kan indien gewenst behulpzaam zijn bij het vinden van een kennisleverancier.
  • Bij positieve beoordeling tekenen Food Valley en de ondernemer de offerte en tekent het bedrijf een verklaring waarin wordt aangegeven dat deze minimaal 50% van de kosten van het onderzoek voor haar rekening neemt. De kennisleverancier factureert maximaal 50% van de kosten aan Food Valley tot een maximum van € 10.000,- (incl. BTW)  en minimaal 50% aan het bedrijf.
  • Food Valley maakt een staatssteunverklaring op voor het bedrijf en laat deze door het bedrijf ondertekenen.
  • Als de factuur van de kennisleverancier wordt gestuurd naar Food Valley, beoordeelt deze de factuur samen met het bedrijf aan de hand van het contract en op basis van de kwaliteit van de geleverde dienst.
  • Food Valley betaalt haar deel van de factuur aan de kennisleverancier.
Hoe vraag ik een innovatievoucher aan?
Als u denkt in aanmerking te komen voor een innovatievoucher download dan onderstaande checklist en verklaringen en stuur de ingevulde formulieren per e-mail naar: direct@foodvalley.nl. Voor vragen naar aanleiding van de formulieren of overige vragen neemt u contact op met Ynske Ackerman via 0317 466 520 of direct@foodvalley.nl.