Bij Stichting kiEMT kunt u aanvragen:
– Innovatievouchers EMT, bedoeld voor MKB-ondernemingen om in het innovatieproces de kosten van derden te subsidiëren (inclusief kosten voor Europese programma’s). Het voucherbedrag is maximaal 50% van het factuurbedrag tot een maximum van € 10.000 (incl. BTW).
– Energievouchers, voor het laten uitvoeren van (technische en economische) haalbaarheidsonderzoeken voor nieuw te ontwikkelen installaties en infrastructuur gericht op energiebesparing of de opwek van hernieuwbare energie. Het voucherbedrag is maximaal 50% van het factuurbedrag tot een maximum van € 25.000 (incl. BTW) en kan worden aangevraagd door alle Gelderse organisaties. Het onderzoek dient openbaar te worden gemaakt.

Daarnaast kan GreenTechAlliances, powered by kiEMT, u helpen. Bijvoorbeeld door u in contact te brengen met partijen in ons netwerk. Ook kunnen we u ondersteunen bij het opstellen van een voorstel voor de volgende instrumenten:
– Businesscase subsidie voor de kosten voor het laten doorrekenen en opstellen van een businesscase voor energiebesparing of duurzame opwek voor bijvoorbeeld: de realisatie van installaties en infrastructuur, oprichting van een lokaal duurzaam energiebedrijf of een Energy Service Company. De subsidie is maximaal 50%, minimaal € 7.500 en maximaal € 75.000.
– Subsidie voor lokale duurzame energiebedrijven voor de uitvoering van lokale hernieuwbare energieprojecten en participatie door natuurlijke personen. Er moeten minimaal 50 personen deelnemen aan het project, deze moeten minimaal 25% van de subsidiabele kosten bijdragen. De subsidie is maximaal 25%, minimaal € 5.000 en maximaal € 200.000.
– Tender Decentrale energie Gelderse maat (sluit 9 december 2013). Subsidie voor het opstellen van een businessplan (75% tot € 20.000) en uitvoering (€ 200.000 minus subsidie businessplan) van een pilot gericht op energiebesparing of opwekking van hernieuwbare energie. Toetsingscriteria zijn o.a. voorbeeldfunctie, afstemming energievraag en -aanbod, gebruik nieuwe regelgeving en financieringsconstructies, lokale samenwerking en laag subsidie percentage.

Lees meer over:

instrumenten van de provincie op het gebied van technologie en innovatie

instrumenten van de provincie op het gebied van energie transitie