De provincie Gelderland heeft van diverse subsidieregelingen de subsidieplafonds voor 2014 gewijzigd.

De plafonds hebben betrekking op de Regels subsidieverordening vitaal Gelderland 2011.

Het betreft de volgende regelingen met bijbehorende subsidieplafonds:

 • Regels economisch beleid:
  • collectief onderzoek: € 400.000 (was: € 0).
 • Regels natuur en landschap:
  • schaapskooien: € 300.000 (was: € 240.000);
  • natuurbeheer met schaapskuddes: € 1.618.335 (was: € 1.320.000);
  • grondverwerving ten behoeve van de ecologische hoofdstructuur: € 1,5 miljoen.
 • Regels Gelderse gebiedsontwikkeling:
  • Beleef de Waal en Waalpleisterplaatsen: € 600.000 (was: € 300.000).
 • Regels prioritair programma energietransitie, energie- en milieutechnologie (EMT):
  • versnellen van innovaties energie- en milieutechnologie en biobased economy: € 750.000 (was: € 350.000);
  • collectief onderzoek: € 100.000 (was: € 0);
  • projectsubsidie: € 1,2 miljoen (was: € 850.000);
  • proeftuinen en marktintroducties: € 200.000 (was: € 400.000);
  • arbeidsmarktdiscrepanties: € 600.000 (was: € 400.000);
  • biobest: € 1,4 miljoen (was: € 1 miljoen).
 • Regels Sport:
  • vitale samenleving: € 2.407.500 (was: € 1.707.505);
  • talentontwikkeling: € 460.000 (was: € 180.000);
  • accommodaties: € 3,6 miljoen (was: € 5.350.000);
  • sportevenementen: € 1,3 miljoen (was: € 550.000);
  • kennis en innovatie en vitale bedrijven, vitale werknemers: € 260.000 (was: € 250.000).
 • Regels topsectoren en innovatie:
  • verkleinen arbeidsmarktdiscrepantie sectoren Food, Health, en Maakindustrie: € 3,4 miljoen (was: € 2,5 miljoen).
 • Regels procesondersteuning impulsplan wonen: € 912.498 (was: € 947.661).
 • Regels subsidieverstrekking Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP): € 250.000 (was onbepaald).
 • Regels evenementenbeleid ter versterking van de vrijetijdseconomie: € 0 (was: € 400.000).

Regels leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen: € 1 miljoen (was: € 2 miljoen).