Diverse Gelderse subsidieplafonds voor 2014 gewijzigd

De provincie Gelderland heeft van diverse (onderdelen van) subsidieregelingen de subsidieplafonds voor 2014 gewijzigd. In de meeste gevallen betekent het een verhoging van het budget voor 2014.

De plafonds hebben betrekking op de Regels subsidieverordening vitaal Gelderland 2011. Het betreft de volgende onderdelen hiervan met bijbehorende subsidieplafonds:

 • Regels economisch beleid:
  • marketing en promotie vrijetijdseconomie: € 3 miljoen (was: € 2 miljoen);
  • bedrijfsverplaatsingen: € 1,7 miljoen (was: € 1,5 miljoen).
 • Regels prioritair programma energietransitie, energie- en milieutechnologie (EMT):
  • haalbaarheidsonderzoek energietransitie: € 200.000 (was: € 150.000);
  • woningisolatie: € 3,1 miljoen (was: € 2,9 miljoen);
  • rijden op biogas: bedrijfsmatig te gebruiken wegvervoermiddelen (groot) LNG/BLG: € 500.000 (was: € 600.000).
 • Regels sport:
  • vitale samenleving: € 4,9 miljoen (was: € 2.407.500);
  • talentontwikkeling: € 400.000 (was: € 460.000);
  • accommodaties: € 900.000 (was: € 3,6 miljoen);
  • kennis en innovatie en vitale bedrijven, vitale werknemers: € 310.000 (was: € 260.000).
 • Regels land- en tuinbouw: landbouwstructuurverbetering: € 700.000 (was: € 500.000);
 • Regels leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen: € 2 miljoen (was: € 1 miljoen).

Samenvoeging subsidieplafonds rijden op biogas
Daarnaast heeft de provincie besloten enkele subsidieplafonds samen te voegen binnen de Regels prioritair programma energietransitie, energie- en milieutechnologie (EMT). Het betreft de subsidieplafonds van het onderdeel ‘rijden op biogas: bedrijfsmatig te gebruiken wegvervoermiddelen’ voor wegvervoermiddelen met een massa van minder dan 3500 kilogram en die rijden op CNG, groen gas, LNG of LBG (was: € 150.000) en voor bedrijfsmatig te gebruiken wegvervoermiddelen (groot) CNG, groen gas (was: € 240.000).

Deze twee subsidieplafonds worden samengevoegd met het subsidieplafond van het onderdeel ‘rijden op biogas: particulieren’ (was: € 10.000). Voor 2014 is het totaalbudget voor deze drie subsidiabele activiteiten vastgesteld op € 500.000.