Een grote meerderheid van Provinciale Staten heeft woensdag het college van Gedeputeerde Staten opdracht gegeven om flink te investeren in de Gelderse economie. Vooral de aanpak van (jeugd)werkloosheid, mobiliteit, bouw, energie en de (culturele en digitale) infrastructuur moeten daarbij centraal staan.

De Gelderse Staten verwachten dat het college van GS bij de begrotingsbehandeling in november met voorstellen komt die snel kunnen worden uitgevoerd. Voor het eerst is er een meerderheid in de Staten die vindt dat het kapitaal afkomstig van de verkoop van de Nuon-aandelen hiervoor aangesproken mag worden.

Leningen
Het deel van het provinciaal vermogen dat hiervoor wordt ingezet zal via leningen worden uitgegeven. Daardoor vloeit het op een gegeven moment weer terug in de provinciekas. Dat voorstel van gedeputeerde Jan Markink kon rekenen op steun van de Staten.