De 2de aanvraagperiode voor het vernieuwde Eurostars-programma is geopend. De deadline voor het indienen van aanvragen is 11 september 2014 om 20.00 uur.

Het Eurostars-programma heeft tot doel Europees ondernemerschap te stimuleren door de ondersteuning van internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O) die worden geleid door mkb-bedrijven. Het programma, waaraan 34 landen deelnemen, bundelt de nationale programma’s ter ondersteuning van het O&O uitvoerende mkb, zodat de beschikbare gelden beter en efficiënter kunnen worden ingezet.

In aanmerking voor ondersteuning komen door mkb-bedrijven geleide internationale O&O-projecten die openstaan voor andere deelnemers zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen en grote bedrijven. De projecten moeten ook marktgeoriënteerde O&O-activiteiten omvatten, gericht op commerciële resultaten op de korte en middellange termijn. De te ondersteunen mkb-bedrijven moeten minimaal 10% van hun jaaromzet investeren in O&O.

Projecten worden ondersteund met behulp van de nationale programma’s ter ondersteuning van het O&O uitvoerende mkb, zodat de hoogte van de bijdrage en de subsidiabele kosten variëren per land.

Aanvragen kunnen met behulp van het online aanvraagsysteem worden ingediend bij het EUREKA-secretariaat. Ingediende aanvragen worden beoordeeld door technische experts en vervolgens gerangschikt door een onafhankelijk evaluatiepanel.

Zie hier voor meer informatie.