Het Eurostars-programma heeft tot doel Europees ondernemerschap te stimuleren door de ondersteuning van internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O) die worden geleid door mkb-bedrijven. Het programma, waaraan 34 landen deelnemen, bundelt de nationale programma’s ter ondersteuning van het O&O uitvoerende mkb, zodat de beschikbare gelden beter en efficiënter kunnen worden ingezet.

In aanmerking voor ondersteuning komen door mkb-bedrijven geleide internationale O&O-projecten die openstaan voor andere deelnemers zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen en grote bedrijven. De projecten moeten ook marktgeoriënteerde O&O-activiteiten omvatten, gericht op commerciële resultaten op de korte en middellange termijn. De te ondersteunen mkb-bedrijven moeten minimaal 10% van hun jaaromzet investeren in O&O.

Projecten worden ondersteund met behulp van de nationale programma’s ter ondersteuning van het O&O uitvoerende mkb, zodat de hoogte van de bijdrage en de subsidiabele kosten variëren per land. Overigens doen de volgende acht Eurostars-landen niet mee aan de nu geopende aanvraagperiode: Estland, Griekenland, Italië, Letland, Malta, Portugal, Roemenië en Slovenië.

Aanvragen kunnen met behulp van het online aanvraagsysteem worden ingediend bij het EUREKA-secretariaat. Ingediende aanvragen worden beoordeeld door technische experts en vervolgens gerangschikt door een onafhankelijk evaluatiepanel. Er is een nieuwe aanvraagperiode geopend voor het Eurostars-programma. De deadline voor het indienen van aanvragen is 13 maart 2014.

Nederlandse uitvoeringsregeling
Voor de regeling Eurostarsprojecten, de nationale uitvoeringsregeling van het internationale Eurostars-programma, heeft het ministerie van Economische Zaken onlangs een budget van € 9,25 miljoen beschikbaar gesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend van 19 juni tot en met 1 juli 2014.

Zie hier en hier voor meer informatie.