image De EU heeft het voorstel ‘Connecting Europe Facility’ gepresenteerd. Met behulp van deze faciliteit wil de Commissie tussen 2014 en 2020 € 50 miljard investeren ter verbetering van Europa’s transport-, energie- en ict-netwerken (zie ook het nieuwsbericht van 30 juni 2011: “Plannen Europese Commissie meerjarenbegroting 2014-2020”).

Projecten die zullen worden gefinancierd vanuit de Connecting Europe Facility moeten de ‘missing links’ vullen in Europa’s infrastructuur op het gebied van transport, energie, telecommunicatie en ict. Van de € 50 miljard is € 31,7 miljard bestemd voor het onderdeel transport, € 9,1 miljard voor het onderdeel energie en € 9,2 miljard voor het onderdeel telecommunicatie en ict. De Commissie verwacht dat haar investeringen vanuit de faciliteit als een katalysator zullen werken voor verdere ondersteuning vanuit de private en publieke sector.

Europe 2020 Project Bond Initiative
Tegelijk met het voorstel voor de Connecting Europe Facility heeft de Commissie ook de voorwaarden aangenomen voor het zogenaamde ‘Europe 2020 Project Bond Initiative’, één van de instrumenten waarmee de Connecting Europe Facility private investeringen kan gaan aantrekken. Ter voorbereiding op het nieuwe instrument wil de Commissie volgend jaar al van start gaan met een proefproject, waarvoor zij in 2012 en 2013 € 230 miljoen wil uittrekken. Met dit bedrag moeten vijf tot tien transport-, energie- of breedbandprojecten van start kunnen gaan.

Het proefproject zal worden gebaseerd op de nog te wijzigen regelgeving van de regeling Financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie (TEN) en het Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP).