Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland meldt dat het loket voor het Operationeel Programma voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Noord-Nederland 2014-2020 komend najaar open gaat.

Wanneer het loket precies open gaat, is afhankelijk van de goedkeuring van het programma door de Europese Unie.

In tegenstelling tot voorgaande jaren geldt nu niet meer ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. In de nieuwe programmaperiode wordt gewerkt met zogenaamde tenders en calls. Dit betekent dat projectaanvragen worden beoordeeld en geselecteerd op basis van vooraf gekozen criteria.
Momenteel worden de inhoud en doelstellingen van de eerste tender uitgewerkt. De eerste tender zal zich waarschijnlijk richten op het stimuleren van innovatie en valorisatie in het mkb, waarbij de nadruk komt te liggen op ondersteuning in de fase van het innovatieproces tussen productontwikkeling en marktintroductie.

Voor meer informatie zie hier.