Horizon 2020 is het nieuwe Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie. Op 11 december 2013 publiceert de Europese Commissie de eerste calls (oproepen voor projectvoorstellen) op de website. Consortia kunnen dan aan de slag met het schrijven van projectvoorstellen voor de onderdelen Excellent Science, Industrial Leadership en Societal Challenges. Er gelden verschillende indieningsdata voor de onderdelen.

Horizon 2020 is een programma van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie in Europa te stimuleren. Het programma start op 1 januari 2014 en is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7). Het budget van Horizon 2020 is € 70 miljard voor de periode 2014-2020.

Onderzoek en innovatie stimuleren

De Europese Unie (EU) wil met Horizon 2020 het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EU het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te vinden voor Europese maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie. Iedere organisatie of individuele onderzoeker die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling of innovatie kan in een internationaal verband deelnemen aan Horizon 2020.

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Horizon 2020 start op 1 januari 2014 en is de opvolger van het Zevende Kaderprorgamma (KP7). Het budget van Horizon 2020 wordt 70 miljard euro voor de periode 2014-2020.

Concurrrentiepositie versterken en maatschappelijke vraagstukken oplossen

Met Horizon 2020 wil de Europese Unie (EU) het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EU het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. Bijvoorbeeld klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie.

Wie kan deelnemen aan Horizon 2020?

– Iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband
– Individuele onderzoekers

Waarom deelnemen aan Horizon 2020?

Horizon 2020 biedt zowel kennisinstellingen, bedrijven als individuele wetenschappelijke onderzoekers de mogelijkheid op:

– financiering van een innovatief project
– het aantrekken of behouden van onderzoekers
– het versterken van hun internationale netwerk
– het opdoen van nieuwe kennis en expertise