Nu € 300 miljoen investeren in de Fryske economie. Om er voor te zorgen dat de economie een stevige impuls krijgt en meer Friezen weer een baan. Er komt een investeringsagenda voor dat geld. Bij alle investeringen staat een duurzame en gezonde toekomst voor de provincie Fryslân voorop. De investering moet uiteindelijk leiden tot het verbeteren van het investeringsklimaat. Maar ook zorgen voor een sterke economische basis. Dat is in het kort het voornemen van Gedeputeerde Staten.

Nu is de tijd om extra maatregelen te nemen. De economie staat er slecht voor en steeds meer Friezen verliezen hun baan. De provincie moet nu alles op alles zetten om dat tij te keren. Dat vind het college van Gedeputeerde Staten. Daarom besloot ze om een deel van de NUON reserve vrij te spelen voor de Friese economie. Het voorstel heeft de goedkeuring nodig van Provinciale Staten.

Het vrijspelen van € 300 miljoen kan vanwege de mogelijkheden die de NUON reserve de provincie biedt. De provincie heeft 1,2 miljard op de bank vanwege de verkoop van aandelen NUON. Belangrijk uitgangspunt bij het inzetten van het NUON geld is dat het uitgaat van investeringen die passen bij de provinciale rol. Aantoonbaar structuurversterkend zijn en zoveel mogelijk worden terugbetaald. Zodra de € 300 miljoen beschikbaar komt, is het aan initiatiefnemers om er aanspraak op te maken.

Er wordt al flink geïnvesteerd in de wegen, het Friese Meren project en bijvoorbeeld de Dairy Campus. Maar ook in de Watercampus en tal van andere innovatieve ontwikkelingen. Die aanpak moet verder worden versterkt. Want die aanpak leidt al tot banen. En daar hebben we er nog veel meer van nodig. Fryslân als perspectiefrijke provincie. Dit provinciale bestuur wil het NUON geld niet op bank, maar laten werken voor de provincie.

Reageren?

Voor suggesties en ideeën kunt u contact opnemen met de provincie Fryslân op mailadres wurkjefoarfryslan@fryslan.nl
Download > Nota Wurkje foar Fryslan (PDF – 937 KB)