Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft in de Bestuurscommissie Economische Zaken besloten een bedrag van ruim € 21 miljoen in te zetten voor de stimulering van de economie van de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Het geld wordt verdeeld over verschillende regelingen waaronder de Verordening Transitie II en Pieken (VTPDR) en de Subsidieregeling regionaal innovatie programma Fryslân Fernijt III (RIPFFIII). Ook het nog te publiceren Innovatief Actieprogramma Groningen en het Drents Innovatiefonds wat nog in ontwikkeling is, kunnen rekenen op een bijdrage van het SNN.

Verordening Transitie II en Pieken
Op 30 augustus 2013 werd bekend dat er in totaal 44 subsidieaanvragen zijn ingediend bij het SNN voor de Verordening Transitie II en Pieken voor een subsidiebedrag van ruim € 17 miljoen. SNN heeft besloten 27 innovatieve projecten in Noord-Nederland voor in totaal € 10 miljoen te ondersteunen. Met deze toekenning wordt een totaal investeringsvolume van minimaal € 30 miljoen gerealiseerd. Het gaat om projecten in de noordelijke speerpunten energie, water, sensortechnologie agribusiness en Life Science. Voor het overzicht met gehonoreerde projecten zie hier. :

Fryslân Fernijt
De Subsidieregeling regionaal innovatie programma Fryslân Fernijt III kan rekenen op € 3,5 miljoen vanuit het SNN en € 2 miljoen van de provincie Friesland. Met deze impuls worden ruim 80 arbeidsplaatsen gecreëerd. De subsidieregeling richt zich op innovatie, kennisoverdracht, samenwerkingsbanden/clustervorming en banengroei in experimentele projecten binnen een aantal maatschappelijke uitdagingen van de provincie Friesland.

Innovatief Actieprogramma Groningen
Het nog te publiceren Innovatief Actieprogramma Groningen ontvangt € 3,5 miljoen vanuit het SNN en € 2,7 miljoen van de provincie Groningen. Het nieuwe programma is momenteel nog in ontwikkeling, de provincie Groningen streeft ernaar het programma vanaf 1 januari 2014 te laten starten. Het programma gaat zich richten op het aanjagen van innovatie bij het regionale mkb en wil een bijdrage aan de innovatiekracht van de provincie Groningen leveren.

Drents Innovatiefonds
Het Drents Innovatiefonds ontvangt € 4,4 miljoen van SNN en € 4,6 miljoen van de provincie Drenthe. Het Drents Innovatiefonds is nog volop in ontwikkeling, in december staat het fonds op de agenda van Provinciale Staten. De provincie Drenthe hoopt in het eerste kwartaal van 2014 meer informatie over dit fonds beschikbaar te kunnen stellen. Wel is al bekend dat het fonds zich zal richten op het innovatief mkb binnen de provincie Drenthe met een kredietvraag van minder dan € 100.000 omdat banken terughoudend zijn bij het verlenen van deze kredieten. Naar verwachting kunnen 350 bedrijven worden ondersteund en worden er ruim 70 arbeidsplaatsen gecreëerd.

Voor het volledige persbericht zie hier.