De Noord-Hollandse Gedeputeerde Staten hebben het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling subsidie Technologische Milieu Innovatie Noord-Holland 2014 vastgesteld op € 1,8 miljoen.

Eerder was al bekendgemaakt dat het plafond voor 2014 en 2015 bijna € 2 miljoen zou bedragen. Tegelijkertijd met de vaststelling van het plafond hebben GS ook de aanvraagperiode vastgesteld. De exacte data van deze periode zullen binnenkort pas bekend worden gemaakt door middel van een publicatie in het provinciaal blad. Volgens Tom Bremer, projectleider van de Noord-Hollandse TMI-regeling, zal de aanvraagperiode naar verwachting ‘binnen enkele dagen van start gaan’.

Over de regeling
Het doel van de Uitvoeringsregeling subsidie Technologische Milieu Innovatie Noord-Holland 2014 is Noord-Hollandse mkb-ondernemers te stimuleren tot speur- en ontwikkelingsactiviteiten gericht op energiebesparing in gebouwen, hernieuwbare grondstoffen of opwekking van duurzame energie.

De regeling wordt namens de provincie Noord-Holland uitgevoerd door de provincie Flevoland. Flevoland kent namelijk al jaren een vergelijkbare regeling (TMIFL) en beschikt daardoor over relevante ervaring en expertise.

Individuele kleine en middelgrote ondernemingen komen in aanmerking voor subsidie. Subsidie kan worden verstrekt voor een onderzoeks- en ontwikkelingsproject dat valt binnen de categorie experimentele ontwikkeling, gericht op energiebesparing in gebouwen, hernieuwbare grondstoffen of opwekking van duurzame energie.

De aanvraagperiode loopt van 5 april 2014 tot en met 31 maart 2015. Voor deze periode is een subsidiebudget van € 1,8 miljoen beschikbaar

Over de regeling
Subsidie kan worden verstrekt voor een onderzoeks- en ontwikkelingsproject dat valt binnen de categorie experimentele ontwikkeling, gericht op energiebesparing in gebouwen, hernieuwbare grondstoffen of opwekking van duurzame energie. Individuele kleine en middelgrote ondernemingen komen in aanmerking voor subsidie. Een kleine onderneming heeft minder dan 50 werknemers, een middelgrote onderneming minder dan 250 werknemers.

Indien de aanvrager om subsidie een kleine onderneming is, bedraagt de subsidie 30% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 200.000. Indien de aanvrager om subsidie een middelgrote onderneming is, bedraagt de subsidie 25% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 200.000. Subsidies van minder dan € 20.000 worden niet verstrekt.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de provincie Flevoland, die de regeling namens de provincie Noord-Holland uitvoert. Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.