Op 1 juli 2014 gaat het Dutch Good Growth Fund van start. Dit betreft is een nieuw fonds dat een bijdrage kan leveren aan de financiering van buitenlandse projecten.

Het fonds helpt Nederlandse bedrijven ondernemen in ontwikkelingslanden en biedt verschillende vormen van financiering voor investeringen in en handel met lage- en midden- inkomenslanden.

Het fonds komt in de plaats van:

  • het Private Sector Investeringsprogramma (PSI) en de zogenaamde OS-variant van de Faciliteit Opkomende Markten (FOM) die zich beiden richten op bevordering van investeringen uit Nederland (en andere Westerse landen) in lage- en middeninkomenslanden, worden als aparte programma’s in 2014 stopgezet;
  • de Faciliteit Opkomende Markten en Finance for International Business (zie TF) zullen voor de landen waar het DGGF voor open staat, worden stopgezet. Voor landen die niet in de DGGF-landenlijst zijn opgenomen (zoals China en Brazilië) zullen beiden echter blijven voortbestaan.

Het Fonds richt zich voornamelijk op het Nederlandse en het lokale midden- en kleinbedrijf. Grotere bedrijven kunnen ook in aanmerking komen, voor zover dat noodzakelijk is voor de mkb-bedrijven waarmee zij samenwerken en als in die samenwerking het accent op het midden- en kleinbedrijf ligt.

Voor meer informatie zie hier.