De beleidsregels voor het verstrekken van financiering op basis van ‘onderdeel 1’ van het Dutch Good Growth Fund (DGGF) zijn gepubliceerd.

Het doel van het Dutch Good Growth Fund is het helpen van Nederlandse bedrijven bij het ondernemen in ontwikkelingslanden. Daarmee leveren zij direct een bijdrage aan economische verbeteringen van kwetsbare landen. Het fonds werd al eerder aangekondigd (zie onder andere ons nieuwsbericht van 3 juni 2014: “Dutch Good Growth Fund 1 juli 2014 van start”).

Het DGGF bestaat uit drie onderdelen:

  • 1. financiering van activiteiten van het mkb dat ontwikkelingsrelevante investeringen wil doen in lage- en middeninkomenslanden;
  • 2. financiering van activiteiten van het lokale mkb in lage- en middeninkomenslanden;
  • 3. financiering van het mkb dat wil exporteren naar lage- en middeninkomenslanden.

De doelstelling van DGGF onderdeel 1 is het intensiveren van ontwikkelingsrelevante investeringen in en handel met lage- en middeninkomenslanden. Voor dit onderdeel dient dit bereikt te worden via het commercieel financieren van activiteiten van het midden- en kleinbedrijf dat ontwikkelingsrelevante investeringen wil doen in lage- en middeninkomenslanden. Hierbij gaat er extra aandacht uit naar ondernemers die actief zijn in fragiele staten en jonge en vrouwelijke ondernemers uit DGGF-landen.

In aanmerking komen ondernemingen, banken in DGGF-landen en investeringsfondsen. Indien de financiering betrekking heeft op een onderneming, kan het ook gaan om grote ondernemingen, voor zover ondersteuning noodzakelijk is voor het mkb waarmee zij samenwerken en als in die samenwerking het accent op het mkb ligt.

Financiering kan de vorm hebben van leningen en garanties of een combinatie hiervan. De financieringsvorm is afhankelijk van het risicoprofiel van de investering en van de bereidheid van andere financiers om (gedeeltelijk) mee te investeren. De financiering is in alle gevallen maximaal € 10 miljoen per aanvraag.

Aanvragen kunnen vanaf 1 juli 2014 doorlopend worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Voor 2014 is een budget van € 175 miljoen beschikbaar.