Staatssecretaris Dijksma wil nog voor de zomer twee openstellingen publiceren voor de stimulering van de verduurzaming van de landbouwsector.

Het gaat om een openstelling binnen het Small Business Innovation Research Programma (SBIR), gericht op het ontwikkelen van voer- en managementmaatregelen en voor het uitrijden van mest.

Verder komt er een nieuwe openstelling voor integraal duurzame stallen in de nabijheid van Natura 2000-gebieden binnen de regeling Bedrijfsmodernisering.

Voor de openstellingen is een bedrag van ruim € 16 miljoen gereserveerd uit de middelen voor de Programmatische Aanpak Stikstof.

Dit najaar volgen ook nog openstellingen voor het meetprogramma, de regeling Beroepsopleiding en voorlichting en grote praktijknetwerken, onderdeel van de regeling Kennisverspreiding.