De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie en de Technologiestichting STW organiseren gezamenlijk met de stichting Materials innovation institute de High Tech Materials-call.

Zij organiseren de call op initiatief van het Topteam van de sector High Tech Systemen en Materialen (HTSM).

Het doel van de oproep, de derde HTM-call, is het geven van een impuls aan het wetenschappelijk materialenonderzoek in Nederland. Er is een budget van € 1,5 miljoen beschikbaar vanuit de NWO-partners.

Aanvragen kunnen worden ingediend door hoogleraren en universitaire (hoofd)docenten, vast aangesteld aan Nederlandse universiteiten (of met vergelijkbare posities aan de universitaire medische centra), KNAW- en NWO-instituten, het Nederlands Kanker Instituut (NKI), het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek of de Dubble-bundellijn bij de ESFR te Grenoble. Ook onderzoekers met een ’tenure track’-aanstelling aan de genoemde onderzoeksinstellingen komen in aanmerking.

De call staat open voor onderzoeksvoorstellen die gericht zijn op de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke inzichten en/of technologie en een duidelijke bijdrage leveren aan de High Tech Materials Roadmap, waarbij de call de volledige breedte van de roadmap omvat.

De maximaal aan te vragen bijdrage is € 375.000 (50% van de maximale projectomvang van € 750.000). Aanvragen kunnen tot en met 10 juni 2014 (11.59 uur) worden ingediend.

Voor meer informatie zie hier.