Er zijn nieuwe openstellingen gepubliceerd binnen de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Het gaat om budgetten die niet zijn uitgeput tijdens de eerste twee tenders. De topteams hebben kunnen aangeven hoe deze budgetten opnieuw gealloceerd zouden moeten worden, waarbij ook ingezet kan worden op andere instrumenten en/of andere thema’s.

Daarnaast is er bij de sector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U) extra budget beschikbaar gekomen dat het topteam van de topsector via de MIT-regeling wil inzetten en dat met deze herallocatieronde gepubliceerd wordt. Het gaat hierbij om compensatie van het wegvallen van de cofinanciering vanuit de productschappen aan het topsectorenbeleid.

Doel van de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren is het stimuleren dat mkb-ondernemingen aansluiten bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren.

De budgetten per topsector zijn:

  • HTSM:

MIT-R&D-samenwerkingsprojecten: € 1,54 miljoen;

  • T&U:

MIT-R&D samenwerkingsprojecten: € 1,4 miljoen;
MIT-haalbaarheidsstudies: € 350.000;
MIT-kennisvouchers: 67 vouchers.

  • Logistiek:

MIT-haalbaarheidsstudies, MIT-kennisvouchers, Inhuur personeel, MIT-R&D samenwerkingsprojecten: € 1.220.500;

  • Water:

Netwerkactiviteiten: € 50.000;
Innovatiemakelaars: € 12.500;
MIT-haalbaarheidsstudies: € 344.500.

  • Chemie, Biobased en Energie:

Netwerkactiviteiten: € 20.000;
MIT-haalbaarheidsstudies: € 100.000.

  • Creatief:

MIT-R&D samenwerkingsprojecten: € 600.000.

Aanvragen kunnen van 25 september tot en met 3 oktober 2013 worden ingediend bij Agentschap NL. Alle aanvragen worden op volgorde van binnenkomst toegekend.