Gaat u een innovatieproject starten voor de recycling van afval, gebruik of hergebruik? Of heeft u een pilotproject voor biobased grondstoffen? Draagt dit bij aan duurzamer omgaan met grondstoffen en ook aan minder CO2 emissies in Nederland? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de regeling DEI+: Circulaire economie. Voorstellen van het mkb zijn meer dan welkom.

Thema’s

Recycling van afval

U ontwikkelt een nuttige toepassing waarmee u afvalstoffen verwerkt. U maakt er opnieuw een product, materiaal of stof van. De producten hebben het originele doel of een nieuw ander doel.

Ontwikkelt u een toepassing voor de verwerking van organisch afval? Dan komt u ook in aanmerking voor deze regeling.

Projecten die energie terugwinnen krijgen geen subsidie. Materialen tot brandstof of opvulmateriaal opwerken mag ook niet. Het moet gaan om recycling van afval die andere ondernemingen of particulieren produceren. Voor de recycling van eigen afvalstromen krijgt u geen subsidie. Heeft de grondstof geen afvalstatus, dan komt uw project ook niet aanmerking.

Hergebruik

Het draait hierbij om producten of onderdelen die geen afvalstoffen zijn. Ze worden opnieuw gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor ze waren bedoeld.

Biobased grondstoffen

Hierbij gaat het om de vervanging van grondstoffen van fossiele en/of minerale oorsprong. Grondstoffen van biotische oorsprong (biogrondstoffen) komen ervoor in de plaats. Het uiteindelijke product mag niet in strijd zijn met de ‘Single Use Plastics’-richtlijn. Hiermee stimuleren we de ontwikkeling van meervoudig bruikbare, niet afbreekbare producten. Bij biobased grondstoffen gaat het alleen om pilotprojecten

Projecten komen alleen in aanmerking voor DEI+-subsidie als de technologie nieuw is. Daarnaast leidt de toepassing direct tot minder CO2 in Nederland.

Projecten die we niet ondersteunen zijn: ontwikkelingen gericht op gedragsverandering; verzamelen en opslaan van data of logistieke processen.

Voorstellen die we aanmoedigen zijn projecten voor recycling, refurbishment en hergebruik van kunststoffen, textiel, meubels en matrassen.

Budget

Het budget is minimaal € 12,5 miljoen.

De maximale subsidie voor een project is € 3 miljoen.

Looptijd projecten is tot en met 30 juni 2023.

Voorwaarden

Bekijk de algemene voorwaarden, afwijzingsgronden en aandachtspunten. De uitgebreide voorwaarden voor deze subsidie verschillen per onderdeel. U leest daar alles over in de handleiding (volgt).

Aanvragen

U vraagt de subsidie DEI+: Circulaire economie aan van 14 juni 2021, 09:00 uur tot en met 7 januari 2022, 17:00 uur.