Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) heeft een nieuwe deelregeling vastgesteld. Het gaat om de Deelregeling internationalisering creatieve industrie (SCIICI).

Met de regeling wil het stimuleringsfonds de kwaliteit van de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur, inclusief de subdisciplines mode en gaming bevorderen en vanuit een culturele invalshoek hun maatschappelijke en economische meerwaarde vergroten. Door de kwaliteit van de projecten dragen zij bij aan het versterken van de internationale reputatie en het verbeteren van de internationale marktverruiming van de Nederlandse creatieve industrie, of de bouw van structurele relaties in binnen- en buitenland.

Subsidie wordt verstrekt aan ontwerpers, makers, producenten en opdrachtgevers uit de creatieve industrie. Culturele instellingen kunnen geen subsidie krijgen voor hun reguliere activiteiten.
De hoogte van de subsidie wordt per geval bepaald.
Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.