Het Eureka-clusterproject Acqueau, dat zich richt op watertechnologie, heeft de deadlines bekendgemaakt voor de volgende aanvraagronde van de zogeheten Open Call.

Acqueau biedt met name voor (mkb-)bedrijven kansen om met de grote partijen uit Europa samenwerkingsprojecten op te zetten en op die manier technologieën naar de exportmarkt te krijgen. De Open Call is gericht op watergerelateerde R&D-projecten waarin minimaal twee partners uit verschillende aan Acqueau deelnemende landen samenwerken.

Voorlopige projectvoorstellen kunnen worden ingediend tot en met 15 december 2014 (17.00 uur). Volledige voorstellen kunnen worden ingediend tot en met 27 februari 2015 (17.00 uur).

Zie hier voor meer informatie.

Over het Eureka-programma
Eureka is een intergouvernementeel netwerk dat marktgerichte innovatie- en onderzoeks- & ontwikkelingsprojecten van bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten ondersteunt in verschillende technologische sectoren.

Na een positieve beschikking op een aanvraag voor de Eureka-status, kan bij de nationale autoriteiten een subsidieaanvraag worden ingediend. In Nederland kan gebruik worden gemaakt van de regeling Internationaal innoveren (IISIO).