Met de introductie van de Research en Development Aftrek (RDA) in 2012 heeft staatssecretaris Weekers van Financiën de laatste hand gelegd aan het vervolmaken van de ”optimale combinatie” aan fiscale maatregelen voor bedrijven die investeren in de ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten.
Met de introductie van de RDA creëert Nederland een sterk en compleet pakket van fiscale maatregelen om R&D-activiteiten van bedrijven in Nederland te stimuleren:
– de R&D loonkosten via de WBSO;
– de overige R&D kosten via de RDA/RDA+;
– de innovatiewinsten via de Innovatiebox.

Deze fiscale maatregelen tezamen vormen een sterk en compleet fiscaal innovatiepakket dat R&D-investeringen verder aanjaagt en het vestigingsklimaat verder versterkt. Omdat naar verwachting de arbeidsmarktontwikkeling voor kenniswerkers tendeert naar schaarste, is het wenselijk om niet alleen loonkosten die betrekking hebben op R&D fiscaal te stimuleren. Door ook de daarbij behorende kosten en uitgaven in overweging te nemen worden investeringen in R&D-kapitaal en R&D-arbeid evenwichtiger behandeld.

Staatssecretaris Weekers: ”De RDA was de missing link in onze fiscale regelingen. Naast de innovatiebox voor innovatiewinst en de afdrachtvermindering voor personeelskosten voor onderzoekers, geldt hiermee ook een faciliteit voor overige innovatiekosten. Met deze maatregel geeft het kabinet vorm aan de nieuwe koers in het bedrijfslevenbeleid waarbij 9 topsectoren centraal staan. Naast minder belasting voor vernieuwende ondernemers komt er veel meer durfkapitaal voorhanden voor starters en snelle groeiers. Uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat niet meer wordt gestuurd met regels en subsidies, maar dat Nederlandse bedrijven de ruimte krijgen om te ondernemen, te investeren, te innoveren en te exporteren.”
Minister Verhagen:
”Deze maatregel geeft het bedrijfsleven nog meer vrijheid voor het ontwikkelen van innovatieve producten. De RDA zal bedrijven over de streep trekken om veel meer te investeren in de zoektocht naar nieuwe producten en diensten. Op die manier versterken we het groeivermogen van onze economie.”