De belangrijkste doelstelling van het Eco-innovation programma is het ondersteunen van projecten die gericht zijn op de toepassing en marktverbreding van nieuwe en innovatieve technieken, producten, diensten of ontwikkelingen op het gebied van eco-innovatie, die reeds succesvol technisch gedemonstreerd zijn. Hiermee wordt getracht voor eco-vriendelijke producten, technologieën, diensten, processen en management methodes door heel Europa de kloof te overbruggen tussen R&D en de markt.
Binnen de structuur van het Competitiveness and Innovation Programma (CIP), ondersteunt het Eco-innovation programma de eerste toepassing en verdere vermarkting van de beste eco-innovatieve producten en diensten in Europa. Daarnaast probeert het Eco-innovation programma hindernissen te overwinnen die het commerciële succes in de weg staan.
Binnen het Eco-innovation programma wordt geen onderzoek gesubsidieerd, de onderzoeksfase moet dus afgerond zijn en er moet een prototype of pilot beschikbaar zijn.

Vijf prioriteitsgebieden binnen Eco-innovation

 • Materials recycling
 • Sustainable building products
 • Food and drink sector
 • Water efficiency, treatment and distribution
 • Greening businesses and smart purchasing

Aspecten van een project

 • Innovatie
 • Sterke vermindering van de milieubelasting
 • Europees karakter
 • Kosteneffectief
 • Marktpotentie en economisch haalbaar

Doelgroep

Deze call zal voorrang geven aan het midden- en kleinbedrijf (mkb) maar ook andere instellingen of bedrijven mogen meedoen. De voorkeur gaat uit naar een groep van indieners en projecten met hoge potentie tot vermarkting.

Voorwaarden Eco-innovation

 • alleen organisaties of personen die rechtspersoonlijkheid bezitten kunnen een contractpartij worden
 • looptijd project: maximaal 3 jaar
 • projectkosten: 0,5 miljoen tot 2 miljoen euro (Gemiddelde bijdrage EU 800.000 euro)
 • de call programma gaat open voor alle 27 EU landen, en Noorwegen, Liechtenstein, Albanië, Macedonië, IJsland, Turkije, Kroatië, Servië, Macedonië, Montenegro, Israël en Aruba en Nederlandse Antillen.
 • deelname is mogelijk zonder partners, maar internationale samenwerking is sterk aan te raden

Budget

Het totale budget voor Eco-innovation is 195 miljoen euro voor de periode 2008-2013. Voor de call van 2013 is naar verwachting ruim 35 miljoen euro beschikbaar. 50% van de totale kosten komt in aanmerking voor vergoeding.

Call 2013

 • Openingsdatum: mei 2013
 • Sluitingsdatum: begin september 2013
 • Verwachte datum voor het voltooien van de evaluatie: januari 2014
 • Verwachte datum meedelen van de uitkomst van de projectaanvragen: maart 2014
 • Verwachte periode voor contractonderhandelingen en ondertekenen contract: mei 2014

Meer informatie over deze call treft u aan op de website van de Europese Commissie. Bekijk in de database van Eco-Innovation in welke toegekende projecten ook Nederlandse partijen hebben deelgenomen.

Een mkb is volgens de Europese Unie een bedrijf dat voldoet aan de volgende eisen: Minder dan 250 werknemers en minder dan 50 miljoen euro omzet.
In 2013 is de laatstse Eco-innovation call. Na 2013 gaat het programma op in Horizon 2020.