Brabantse bedrijven met een perspectiefrijk plan kunnen voortaan een beroep doen op twee investeringsfondsen waarmee de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) de economische structuur van de provincie wil versterken. Gedeputeerde Pauli draagt op 12 december het beheer van het InnovatieFonds Brabant, het Energiefonds Brabant en een paar kleinere fondsen, met een gezamenlijke omvang van 200 miljoen euro, over aan de BOM.

Van de investeringsinstrumenten die de BOM ter beschikking worden gesteld is het InnovatieFonds Brabant het meest veelzijdig. Met de 125 miljoen euro uit het fonds richt de BOM zich nadrukkelijk op Brabant-gerelateerde innovaties die nationaal of internationaal het verschil kunnen gaan maken. Verder is een voorwaarde dat kandidaat-bedrijven actief zijn binnen een van de zes Brabantse topsectoren: High Tech, Logistiek, Maintenance, Life Sciences en Life Tech, Agro & Food en Biobased Economy.

Een belangrijk nieuw criterium is de bijdrage die potentiële innovaties leveren aan de maatschappelijke opgaven waar Brabant als samenleving voor staat. Het gaat daarbij om zaken zoals de ontwikkeling van slimme mobiliteit en een duurzame agro- en foodketen, maar ook om gezond ouder worden en de overgang naar duurzame energie.

Behalve het InnovatieFonds Brabant heeft de BOM ook 60 miljoen euro via het Energiefonds Brabant onder haar hoede gekregen. Hiermee worden kansrijke projecten begeleid die zich richten op de opwekking van duurzame energie of een besparing van het energieverbruik.

Geïnteresseerde ondernemers kunnen via een centraal Investeringsplein op de website van de BOM hun aanvraag indienen.

bron: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, 12/12/13