Noord-Limburgse mkb-ondernemers kunnen van 28 oktober tot 3 november 2013 aanvragen indienen tijdens de tweede tranche van de GreenBrains voucherregeling.

Doel van de regeling is het stimuleren van innovaties op het gebied van ‘fresh, food en flowers’ (triple F) en aanverwante bedrijvigheid.
Vanuit de regeling worden kennisvouchers verstrekt waarmee mkb-ondernemingen uit Greenport Venlo kennis kunnen inkopen bij de bij GreenBrains aangesloten kennisinstellingen (CITAVERDE Bedrijfsopleidingen, Fontys Hogescholen Venlo, HAS Hogeschool en Wageningen UR). GreenBrains kennisvouchers maken het voor ondernemers eenvoudiger om toegang te krijgen tot kennis, zodat ze sneller innovaties kunnen realiseren.

Een project kan voor een GreenBrains kennisvoucher in aanmerking komen als er sprake is van een kennisvraag van een mkb-onderneming in Noord-Limburg die door activiteiten van een bij GreenBrains aangesloten kennisinstelling kan worden beantwoord, al dan niet op basis van te verrichten nader onderzoek.

Er zijn twee typen vouchers beschikbaar: een kleine voucher ter waarde van € 2500 zonder eigen bijdrage van de onderneming én een grote voucher ter waarde van € 7500 bestaande uit € 5000 subsidie waarbij een eigen bijdrage van € 2500 aan de kennisinstelling moet worden betaald.

Aanvragen kunnen via de site van GreenBrains worden ingediend. Worden er meer vouchers aangevraagd dan er in de tweede tranche beschikbaar zijn, dan wordt er geloot onder toezicht van een notaris of accountant.
Zie verder ook hier.