Mkb-ondernemers in de agrifoodsector kunnen vanaf 3 juni projectvoorstellen indienen voor haalbaarheidsprojecten en mkb-innovatieprojecten. De Topsector Agri&Food heeft hiervoor 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. De regeling is tot 23 september 2013, 17.00 uur open.

In de tender is 4,4 miljoen euro beschikbaar voor mkb-innovatieprojecten. In deze projecten kunnen samenwerkingsverbanden van 2 of meer mkb’ers een industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling voor 40% gefinancierd krijgen.

Haalbaarheidsprojecten

Voor haalbaarheidsprojecten, waarin de technische en economische potentie van innovatieve ideeën kunnen worden getest, is 600.000 euro beschikbaar. Voor haalbaarheidsprojecten geldt dat de Topsector 50% van de projectkosten draagt.

 Voorwaarden en afhandeling

 

Uw projectvoorstel moet passen binnen de thema’s van het innovatiecontract Topsector Agri&Food. De call sluit op 23 september om 17.00 uur. Voor haalbaarheidsprojecten geldt behandeling op volgorde van binnenkomst. De mkb-innovatieprojecten worden via een tender gerangschikt op kwaliteit. De call staat onder auspiciën van het TKI Agri&Food.

 

Informatie en indienen

 

Kijk voor meer infomatie over de voorwaarden zie hier. Voordat u een aanvraag indient, kunt u uw projectidee ook laten toetsen door Agentschap NL.