Staatssecretaris Dijksma gaat ondernemers ondersteunen die nieuwe voer- en managementmaatregelen ontwikkelingen voor de veehouderij die de uitstoot van ammoniak op Nederlandse landbouwbedrijven verminderen.

Zij stelt hiervoor € 4,5 miljoen beschikbaar. Het bedrag is bedoeld om de hoeveelheid stikstof vanuit de veehouderij in Natura-2000 gebieden terug te dringen. Op deze manier kan een verdere achteruitgang van de biodiversiteit in deze gebieden worden voorkomen.

Subsidie kan worden verleend voor twee soorten vernieuwende plannen:

  • Innovatieve voer- en managementmaatregelen die bijdragen aan het verminderen van de ammoniakuitstoot;
  • Vernieuwing in de stallen, waardoor de uitstoot van ammoniak vermindert en het dierenwelzijn of de diergezondheid worden verbeterd.

Voor het indienen van de voorstellen gelden de regels uit het Small Business Innovation Research Programma (SBIR). Het doel van het SBIR is een impuls geven aan het innovatieve vermogen van bedrijven en tegelijkertijd meer gebruik te maken van onderzoek en ontwikkeling door bedrijven bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Voorstellen kunnen tot en met 1 oktober 2014, 17.00 uur, worden ingediend bij RVO.

Informatiebijeenkomsten
Om ondernemers te informeren over deze SBIR-aanbesteding organiseert RVO op 3 en 8 september 2014 informatiebijeenkomsten. De bijeenkomst op 3 september vindt plaats in Zwolle en die van 8 september in ’s-Hertogenbosch. Beide bijeenkomsten starten om 14.30 uur.

Voor meer informatie zie hier.