De Investeringsregeling POP3+ 2022 wordt opengesteld van 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023. Er is via de regeling 14 miljoen euro beschikbaar voor boeren die duurzame investeringen willen doen. Dat heeft landbouwminister Adema de Tweede Kamer in een brief laten weten.
De POP3+ 2022-regeling die per 1 december wordt opengesteld bestaat uit resterende Rijksmiddelen uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+). Dat loopt eind 2022 af.

Doel van de openstelling is om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en synthetische meststoffen te reduceren, en de productie van hernieuwbare energie te stimuleren. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een eerdere oproep van de Europese Commissie hiertoe in de context van de inval in Oekraïne, in relatie tot de nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)-plannen.

40 procent subsidie
De subsidie kan worden aangevraagd door alle boeren. Er geldt een subsidiepercentage van 40% en de openstelling vindt plaats onder de POP3+ voorwaarden. Meer informatie is te vinden op de website van de RVO, die de regeling uit zal voeren.

Nationaal Strategisch Plan
LNV-minister Adema meldt verder dat er is gekozen voor de maatregel van de investeringsregeling omdat er veel animo was voor deelname aan de investeringsregeling binnen het Europees Herstelfonds (EHF). „De POP3+ investeringsregeling zal voorsorteren op het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het nieuwe GLB, dat ingaat vanaf 1 januari 2023. In het GLB-NSP wordt ingezet op een transitie en verdere verduurzaming van de Nederlandse landbouwsector.”

Zie ook:

Investeringsregeling voor plattelandsontwikkeling in de Staatscourant (rvo.nl)