Dit project richt zich op de ontwikkeling en demonstratie van een prototype overlevingsbak, ofwel een bijvangstsorteersysteem, aan boord van een garnalenkotter. Met dit systeem wordt het mogelijk om de overlevingskansen van bijvangsten bij de garnalenvisserij, zoals jonge vis, sterren, krab, kreeft, etc., aanmerkelijk te verbeteren. Het verschil met het huidige systeem is dat de bijvangst aan boord nu voortdurend in contact is met water, ook in de sorteerzeef waar het wordt gescheiden van garnaal. In samenwerking met 3 toeleveranciers en de medewerking van een garnalenvisserijbedrijf zal een prototype worden ontworpen dat erop gericht is dat er dat nauwelijks of geen menselijk contact meer te pas komt aan de scheiding en waarbij de bijvangst na scheiding met behulp van een waterstroom onder de waterlijn wordt geloosd (ivm predatie door vogels). De 3 bedrijven zullen gezamenlijk nauw betrokken zijn bij het verdere ontwikkelingstraject en waar nodig met problemen en technische oplossingen komen. Als de kinderziektes eruit zijn zal het systeem aan een monitoringonderzoek (overlevingsrendement en systeemfunctionaliteit) worden onderworpen door een onafhankelijk expert.Na afloop van het eerste jaar testen en verbeteren kan een definitief systeemontwerp worden opgesteld en een marktprijs worden vastgesteld. Het systeem zal geheel door Nederlandse bedrijven worden geproduceerd en commercieel worden aangeboden aan de Nederlandse en op termijn de NW-EU markt.

Subsidie vanuit SBIR Biodiversiteit 2010