Utrecht heeft de Uitvoeringsverordening mkb’ers life science economic board provincie Utrecht gepubliceerd.

Doel van de regeling is het ondersteunen van innovatieve mkb’ers in de life sciences in de provincie Utrecht. Het subsidieplafond voor de regeling is vastgesteld op € 1,25 miljoen.
Middelgrote of kleine ondernemingen (mkb) in de life sciences komen in aanmerking voor een bijdrage. Voorwaarde is dat de aanvragende ondernemer is vormgegeven als besloten vennootschap.

Subsidie is beschikbaar voor activiteiten die behoren binnen de onderdelen public health (one-health, neuro, food & health), cardiovasculair, kanker, regeneratief geneeskundig onderzoek en stamcellen zoals vastgesteld als beleidsthema’s van de Universiteit Utrecht.
Subsidie wordt verstrekt in de vorm van een achtergestelde lening of garantie. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 1,25 miljoen per aanvraag.

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het fonds dat van de provincie een mandaat heeft gekregen te besluiten over de subsidieverstrekking op grond van deze uitvoeringsverordening. Dit mandaatbesluit is bij het publiceren van de regeling nog niet bekendgemaakt.