Het ontwikkelingsproject richt zich op de ontwikkeling van een capillairboor. Hiermee wordt het mogelijk in uiteenlopend terreinen (bodemsoort, helling) identieke boorgaten te maken die optimaal zijn voor het plaatsen van de WaterBoxx. Deze wordt in het gat geplaatst en doet zijn werking tot het biobased materiaal wordt opgenomen door de boom. en kan een grote revolutie teweeg brengen. De machine is uniek in de wereld, wordt in Nederland ontwikkeld en geproduceerd en wereldwijd afgezet. Afnemers zijn bedrijven in de commerciële bosbouw, beheerders van plantages, lokale/regionale overheden en NGO’s die zich richten op herbebossingsprojecten of natuurontwikkeling. Dit kan resulteren in structurele en grootschalige bosaanleg en omdat de kennis en toelevering vooral vanuit Nederland plaats bevindt, een boost geven aan de toeleverende sector.

Subsidie vanuit LNV 2009